Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê iPad

mẫu hợp đồng cho thuê ipad và các sản phẩm công nghệ khác

Cho Thuê iPad

Giá Từ 70.000đ

Cho Thuê Laptop

Giá Từ 70.000đ

cho thuê máy chiếu

Cho Thuê Máy Chiếu

Giá Từ 200.000đ

Mẫu hợp đồng cho thuê ipad và các thiết bị máy móc khác

Quí khách hàng công ty doanh nghiệp có nhu cầu thuê ipad, thuê laptop, thuê thiết bị công nghệ máy móc khác cần làm bản hợp đồng để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong quá trình thuê sau đây là mẫu hợp đồng cho thuê ipad của chúng tôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___*****___

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ IPAD

  • Căn cứ Bộ luật dân sự 2015.
  • Căn cứ vào nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20… tại số …. Chúng tôi gồm có :

I. BÊN CHO THUÊ (sau đây gọi là bên A)

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TSC

Địa chỉ :

 Đại diện :

Chức Vụ :

MST :

II. BÊN THUÊ (sau đây gọi là bên B)

CÔNG TY :

Mã số thuế :

Địa chỉ :

Đại diện:

Chức danh:

Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê tài sản với các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN THUÊ VÀ GIÁ THUÊ

1.Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê tài sản bao gồm:

 STTTÊN THIẾT BỊĐVTKHỐI
 LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
(VNĐ
/NGÀY)
THÀNH TIỀN
(VNĐ)
1
2
      
      
      
      
      
      
TỔNG CỘNG
TỔNG CỘNG (làm tròn)

1.Giá trên mẫu hợp đồng cho thuê ipad chưa bao gồm VAT

ĐIỀU 2. THỜI HẠN THUÊ

Thời hạn thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng kể từ ngày …./…../…….

ĐIỀU 3 : GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá thuê tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này theo bảng giá phía trên

2. Phương thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

– Giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho bên B vào ngày 21/04/2023

– Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định tài sản thuê trong thời hạn thuê

2. Bên A có các quyền sau đây theo mẫu hợp đồng cho thuê ipad

– Nhận đủ tiền thuê tài sản, theo phương thức đã thoả thuận

– Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một tháng nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:

– Không trả tiền thuê tài sản theo thỏa thuận

– Làm tài sản hư hỏng nghiêm trọng

– Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đang thuê mà không có sự đồng ý của bên A

– Được lấy lại tài sản khi hết hạn Hợp đồng thuê.

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

– Sử dụng tài sản đúng mục đích đã thoả thuận

– Trả đủ tiền thuê tài sản, theo phương thức đã thoả thuận

– Giữ gìn tài sản, sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra

– Trả tài sản cho bên A sau khi hết hạn hợp đồng thuê.

2. Bên B có các quyền sau đây:

– Nhận tài sản thuê theo đúng thoả thuận

– Được cho thuê lại tài sản đang thuê

– Yêu cầu bên A sửa chữa tài sản đang cho thuê trong trường hợp tài sản bị hư hỏng nặng.

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

    Bên A                                                                                                          Bên B

Nguyên Tắc Ký Kết Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê iPad :

sau khi các bên đọc và hiểu rõ thì sẽ tiến hành ký kết hợp đồng

đóng dấu mộc công ty của các bên

mẫu hợp đồng cho thuê ipad sẽ chia làm 2 bản mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau

trường hợp có phát sinh ngoài hợp đồng các bên có thể tự thỏa thuận

hợp đồng cho thuê ipad

chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị như : cho thuê iphone 13 pro max, cho thuê laptop, cho thuê máy chiếu… cho thuê ipad pro , thu mua ipad cũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *