Qui Định Đỗi Trả Sản Phẩm :

  • Đỗi trả miễn phí 15 ngày nếu máy phát sinh lỗi nguyên nhân khách quan :

hoàn đủ tiền ban đầu thanh toán máy hoặc đỗi máy khác có giá trị tương đương tùy theo yêu cầu của khách hàng

  • Đỗi trả sản phẩm khi sản phẩm không phát sinh lỗi :

Nếu sản phẩm không phát sinh lỗi quí khách đỗi trả sản phẩm sẽ tính theo giá thuê máy tùy dòng máy sẽ có mức giá từ 150k-350k/1 ngày

Chính Sách Thu Lại Sản Phẩm :

Quí khách cần bán lại sản phẩm khi không có nhu cầu sử dụng nữa sẽ định giá theo mức giá thị trường tùy thời điểm theo thỏa thuận giữa các bên