Đỗi Trả :

  • Đỗi trả trong vòng 15 ngày nếu máy phát sinh lỗi phần cứng
  • hoàn tiền 100% hoặc đỗi máy khác theo yêu cầu

Bảo Hành :

  • Bảo hành khi máy phát sinh lỗi do nguyên nhân khách quan ( máy không rơi vỡ, vô nước…)
  • lỗi phát sinh do nguyên nhân chủ quan sẽ hỗ trợ khắc phục tính theo giá gốc

IPhone :

  • màn hình chỉ bảo hành cảm ứng không bảo hành hiển thị
  • khi máy mất nguồn không xác định được số imeil , hoặc mất imeil
  • face id và touch id chỉ bao test không bảo hành